AgroÖst

Avslutade projekt

 
 
Biogas i Östergötland

Biogas i Östergötland

Under 2011 beviljade Länsstyrelsen Östergötland, med medfinansiering från Regionförbundet Östsam, stöd till ett nytt projekt, inriktat på samrötningsanläggningar. Flera av de kluster av gårdar som var aktuella i projektet Biogas på gårdsnivå har gått vidare mot att utreda större anläggningar. Projektet skapade underlag för fortsättning i nya konstellationer och möjliga affärsupplägg för samverkan mellan flera gårdar med exempelvis gödsel eller grödor som substrat.

Läs mer


Fossilfria lantbruk

Fossilfria lantbruk

Under 2012 beviljade Jordbruksverket stöd för ett nationellt projekt för att med praktiska lantbruk som bas utreda, analysera och informera om hur en övergång mot mer fossiloberoende drift av lantbruk kan gå till. Projektet har med verklighetsbaserade data från de gårdar som ingick i projektet kunnat visa vilka konsekvenser en omläggning till fossilfria system innebär praktiskt och ekonomiskt.

Läs mer


Vreta Kluster Trädgård

Vreta Kluster Trädgård

Under hösten 2014 startades Vreta Kluster Trädgård, ett regionalt nätverk och kompetenscentrum för trädgårdsnäringen i Östra Sverige.

Målen med starten har varit att:
– identifiera aktörer inom trädgårdsbranschen i Östra Sverige
– skapa ett nätverk för aktörerna
– anordna inspirationsträffar för nätverket
– utröna vilka aktivitetsområden aktörerna önskar att Vreta Kluster Trädgård ska arbeta med

Läs mer


Rätt och slätt – Mat i Östergötland

Rätt och slätt – Mat i Östergötland

Syftet med projektet var att samordna satsningar för förstärkt näringsliv och matkultur i Östergötland. Projekt har under flera år drivits med deltagande från alla aktörer som verkar på marknaden och inte minst har Östgötamat ekonomisk förening varit en viktig samarbetspartner. Profilering av regional mat ligger i tiden, men den regionala maten säljer sig inte själv, det krävs aktiv marknadsföring.

Läs mer


DigiPig

DigiPig

I projektet DigiPig testades 2014/2015 digital teknik på ett antal gårdar med grisproduktion för dokumentation och journalföring av de dagliga arbetsmomenten. Inom EU söker man aktivt efter metoder för att underlätta dokumentationsarbetet som ett led i ett förbättrat djurskyddsarbete. Projektet visade att anpassning till de verkliga behoven och de krävande miljöerna gör utvecklingen mycket angelägen. Möjligheterna att effektivisera, förbättra och säkra datahanteringen är stora.

Läs mer


Humleodling i Östergötland

Humleodling i Östergötland

Förstudien genomfördes med syftet att kartlägga vilka möjligheter och vilka begräsningar som skulle möta en blivande humleodlare. Genom att titta på hela processen, från odling, via skörd och torkning till olika bryggeriers behov och önskemål har studien kartlagt och beskrivit viktiga moment och frågeställningar som en aktör kommer att ställas inför.

Läs mer


Utveckling av kluster inom gröna näringar/Mat och dryck

Utveckling av kluster inom gröna näringar/Mat och dryck

Förstudien analyserade förutsättningarna för att etablera kluster och mötesplats för gröna näringarna i Södermanlands län samt gröna näringar med särskilt fokus på mat och dryck i Örebro län. Vreta Kluster utgjorde förebild och referens.

Läs mer


Tema Häst Vreta Kluster

Tema Häst Vreta Kluster

Projektet Tema Häst Vreta Kluster var ett samarbete med Östgötahästar för att etablera en samordning av hästnäringen i Östergötland. Målet var att sätta Östergötland på hästkartan som föregångare i entreprenörskap och samarbete.

Läs mer


Entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskapsprogram genomfördes under åren 2009–2014 i samarbete mellan AgroÖst och Linköpings universitet. I projektet prövades nya affärsidéer enligt ett speciellt  träningsprogram och under mycket professionell ledning.

Läs mer