AgroÖst

Agro Sörmland

Efter förstudiearbete under året i Sörmland, med inriktning att skapa grund för fortsatt driv i den innovativa utvecklingen i det gröna näringslivet, har nu AgroÖst, i samarbete med ett ökande antal aktörer, startat Agro Sörmland. Cilla Krantz är projektledare och i det treåriga projektet söks nu finansiering för att driva aktiviteter och samverkan. Ambitionen är att arrangera olika former av möten och aktiviteter på flera olika platser i Sörmland och vartefter projektbudgeten tillåter kommer en koordinator att engageras för att ytterligare stimulera entreprenörskap och grön tillväxt i Sörmland.


Vision

Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna/biobaserade näringarna, BBN.

Övergripande mål

Agro Sörmland bidrar till ökad produktion och ökad självförsörjningsgrad såväl regionalt som nationellt

Avgränsning

Under den inledande perioden kommer aktiviteter och insatser att företrädesvis riktas mot primärproducenter inom produktions/precisionslantbruket, se fig. nedan. Mötes- och utvecklingsarenan ska dock vara en kreativ arena för alla inom BBN, vilket innebär att samarbeten och synergier med aktörer inom den senare delen av kedjan kommer att utvecklas efter hand.


Samverkan med Vreta Kluster ska också vara ett stöd under uppbyggnaden, detta för att utnyttja erfarenheter och funktioner för ökad genomslagskraft. Under förstudien 2016 genomfördes ett heldagsseminarium om Smart Farming i samverkan med Vreta Kluster, med en dag i Östergötland och en dag i Sörmland. Arrangemanget blev en succé med totalt 250 deltagare på de båda dagarna.

Seminariet handlade om den senaste innovativa digitaliserade tekniken, inklusive praktiska demonstrationer av robotteknik och drönare. Genom samverkan med projektet Grönovation vid Linköpings universitet stod även omvärldsanalys på programmet liksom vikten av att utveckla sina affärsmodeller efter de nya möjligheterna. Intresset för de här frågorna går inte att ta miste på bland företagare, leverantörer och kunder. Det är glädjande att se att så väl offentlig som privat finansiering kommer att driva projektet Agro Sörmland framåt. Det finns ett stort behov av en grön mötes- och utvecklingsarena i Sörmland.


Projekt 2018-2019

Agro Sörmland driver  för närvarande 3 egna projekt:

  • Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar

.leader sodermanland landsbygdsfonden                      

 

  • Affärsutveckling, innovation och internationalisering  i tillväxtorienterade hästrelaterade företag

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

 

  • Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen - pilotprojekt

leader sodermanland landsbygdsfonden            

 

Mer information om projekten