AgroÖst

Agro Sörmland

Logo Agro Sorlmand farg April2017                           

Agro Sörmland är en neutral aktör som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de biobaserade näringarna. En viktig del i verksamheten är att anordna kompetenshöjande insatser inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Våra insatser har stark koppling till primärproduktionen.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst och samarbetar med en mängd olika aktörer inklusive andra gröna kluster, t.ex. Vreta Kluster i Östergötland och Agro Örebro.

Agro Sörmlands hemsida kan du läsa mer om vårt arbete och ta del av projekt, aktiviteter och nyheter.

Följ och besök oss gärna på Facebook, LinkedIn och på vår Youtube-kanal hittar du seminarier och annat relaterat till vårt arbete inom gröna näringar.

 

Agro Sörmland startade år 2017 som en "nod" under AgroÖst