AgroÖst

Historik

Den ideella föreningen AgroÖst och AgroÖst FoU, ett helägt dotterbolag till AgroÖst, bildades den 16 oktober 2006.

Bakgrunden till AgroÖst är det löst sammanhållna Branschforum som under ett par år samlat aktörer i Östergötland för att utbyta idéer och driva projekt i mindre skala.

Rapporten ”Jord till bord” med finansiering från Östsam och Länsstyrelsen samt boken ”Vi bor mitt i maten” med finansiering från Linköpings kommun är exempel på projekt där Branschforum på olika sätt medverkat.

Under de 10 verksamhetsår som gått sedan bildandet har nu AgroÖst verkat genom projektverksamhet inom entreprenörskap, förnybar energi, trädgård, häst, mat och upplevelser.

AgroÖst har varit projektägare för Vreta Kluster under klustrets uppbyggnad. Linköpings kommun och Region Östergötland (tidigare Östsam), har genom grundfinansiering, tagit ansvar för att möjliggöra projektet.