AgroÖst

Finansiering av AgroÖst

AgroÖst finansieras genom extern finansiering från offentliga aktörer och företag inom lantbruksnäringen. Den ideella föreningens medlemmar betalar  en årsavgift och en serviceavgift.
 
Målet är att verksamheten på sikt ska vara självfinansierande, ' genom en liten administrationsavgift för de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs.