AgroÖst

Företagsbeskrivning

AgroÖst startades i oktober 2006 och är en regional aktör som ska stimulera kommuner, regionförbund och länsstyrelser i området att investera i de gröna näringarna. Vi vill inspirera akademin att bli aktiv i de gröna näringarnas utveckling. En viktig uppgift är att fördela forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Vi vill vara en plattform för östsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Bakom AgroÖst står organisationer och företag i Östergötland, Sörmland och Örebro län. Medlemmarna är banker, konsultföretag, energiföretag, handel, livsmedelsindustri, universitet, forskningsinstitut, kommuner, odlarföreningar och Lantbrukarnas Riksförbund.


Affärsidé

Vår affärsidé är:

  • Att utveckla östra Sveriges lantbruks- och landsbygdsföretagande
  • Att formulera och ansöka om medel till utvecklingsprojekt till gagn för lantbruks- och landsbygdsföretagandet i regionen
  • Att vara en stark och samlande utvecklingsmotor för hela den gröna näringen
  • Genom att samarbeta kring utvecklingsprojekt blir insatserna effektivare och vi får ut mer nytta till lantbruk och landsbygd.