AgroÖst

Vreta Kluster

vretakluster

I samband med den historiska och stora investeringen i nytt naturbruksgymnasium i Vreta kloster 2009/10 genomfördes en förstudie. Den visade på ett stort intresse från bland andra näringslivets aktörer att kunna skapa ett kreativt utvecklingscentrum för samarbete mellan privata aktörer, flera universitet och forskningsinstitut samt med offentliga organ med olika roller som gynnar den gröna sektorn. Linköpings universitet är sedan länge på plats med etologiforskning om djurens beteende, en forskning som också knyter an till forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Projektet Vreta Kluster har vuxit fram stegvis och realiserades under 2011. Hushållningssällskapet fattade under 2010 beslut om att flytta till Vreta Kluster, inflyttning i november 2011. Representanter för Hushållningssällskapet, NuLink, Regionförbundet Östsam, Sankt Kors Fastighets AB, AgroÖst, Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet utgjorde styrgrupp med AgroÖst som ordförande under åren 2011–2014. Utöver de redan pågående kontakterna med universiteten kommer samarbeten med olika forskningsinstitut att kunna ha avgörande inverkan på tillämpad FoU i kedjan ”från jord till bord”. De första fem åren har varit mycket framgångsrika med över 29 000 besökare och i stort sett fullt uthyrda lokaler. Planering pågår för nästa steg i expansionen av Vreta Kluster.

VD för denna kreativa mötesplats för forskning och företag inom de gröna näringarna är Helene Oscarsson. Helene är agronom i botten och har erfarenhet från arbetslivet både som forskningskommunikatör, egen företagare med kunder inom lantbruk och naturvetenskap och som anställd kommunikationschef på Väderstad-Verken. Verksamheten drivs sedan 2017 av Vreta Kluster AB

Läs mer på vretakluster.se