AgroÖst

Vreta Kluster

vretakluster

I samband med den historiska och stora investeringen i nytt naturbruksgymnasium i Vreta kloster 2009/10 genomfördes en förstudie. Den visade på ett stort intresse från bland andra näringslivets aktörer att kunna skapa ett kreativt utvecklingscentrum för samarbete mellan privata aktörer, flera universitet och forskningsinstitut samt med offentliga organ med olika roller som gynnar den gröna sektorn. Linköpings universitet är sedan länge på plats med etologiforskning om djurens beteende, en forskning som också knyter an till forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Projektet Vreta Kluster växte fram stegvis och realiserades under 2011. Hushållningssällskapet fattade under 2010 beslut om att flytta till Vreta Kluster, inflyttning i november 2011. Representanter för Hushållningssällskapet, NuLink, Regionförbundet Östsam, Sankt Kors Fastighets AB, AgroÖst, Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet utgjorde styrgrupp med AgroÖst som ordförande under åren 2011–2014. Genom kontakterna med universiteten etablerades samarbeten med olika forskningsinstitut som ger förutsättningar för tillämpad FoU i kedjan ”från jord till bord”. De första fem åren var mycket framgångsrika med över 29 000 besökare och i stort sett fullt uthyrda lokaler. Därefter har ytterligare expansion skett, och verksamheten drivs sedan 2017 av Vreta Kluster AB 

VD för denna kreativa mötesplats för forskning och företag inom de gröna näringarna är Maria Källming. 

Läs mer på vretakluster.se