AgroÖst

Välkommen till AgroÖst

- för tillämpad forskning och affärsutveckling i de gröna näringarna.

Den ideella föreningen AgroÖst främjar företagsutveckling med anknytning till de gröna näringarna i östra Sverige. Vi vill skapa mötesplatser och nätverk - våra ledord är samarbete och drivkraft. AgroÖst har en bred verksamhet med tillämpad forskning och utveckling. Vår uppgift är att fånga upp bra idéer som främjar utvecklingen av regionens lantbruk och landsbygd. En viktig uppgift är att fördela forsknings- och utvecklingsuppdrag till de medlemmar som har bäst kompetens att driva projekten. Vi har ett nära samarbete med bland annat Linköpings universitet och offentliga aktörer i Östergötland, Sörmland, Örebro och Västmanland.

AgroÖst driver idag de tre noderna Agro Sörmland, www.agrosormland.se , Agro Örebro www.agroorebro.se och Agro Västmanland, www.agrovastmanland.se

Exempel på områden där vi bedriver projekt:

Lantbruk

Förnybar energi

Innovationer & entreprenörskap

Mat & upplevelser

Klusterutveckling

Miljö & Vatten

 

”Inom regionen finns många styrkor att ta vara på och alla vinner på samverkan – på så vis blir insatserna effektivare.
AgroÖst kan bli en stark utvecklingsmotor för de gröna näringarna i östra Sverige”.

Magnus Börjeson, ordförande i AgroÖst