AgroÖst

Agro Örebro

Agro Örebro 1024x425

AgroÖrebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för skogsbruks-, lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Målet är att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja och bioekonomi där den totala produktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län och där efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val.

AgroÖrebro startade år 2019 som en "nod" under AgroÖst. AgroÖrebro samverkar med närliggande län och har ett nära samarbete med andra organisationer i “Agro” – familjen.

På AgroÖrebros hemsida kan du läsa mer om vårt arbete och ta del av projekt, aktiviteter och nyheter.

 

Under 2021-2023 har verksamheten byggts upp genom arbete i projektet ”Plattform AgroÖrebro – utveckling finansierat EU via Länsstyrelsen i Örebro län. Syftet med projektet är att bidra till att genomföra den regionala handlingsplanen för livsmedelskedjan i Örebro län 2018-2023, genom att skapa en kreativ samverkansplattform med fokus på det prioriterade området konkurrenskraft, konsument och marknad.

Målsättningen är att öka lönsamheten och konkurrenskraften och ge en hållbar tillväxt för företag i livsmedelskedjan genom att stödja utvecklingen av innovativa idéer för en hållbar livsmedelsproduktion. Resultatet har blivit att AgroÖrebro nu driver en verksamhet med grundfinansiering från Region Örebro län med en bred projektportfölj inom olika områden.

EU logo jordbruksfonden farg RGB

 

I anslutning till detta projekt har projektet ”Stärkt samverkan för hållbar livsmedelsproduktion i Örebro län” beviljats. Projektet pågår fram till sommaren 2025. Syftet med projektet är att stärka samverkan mellan livsmedelsföretagen och förbättra företagens lönsamhet genom att skapa nya gemensamma försäljnings- och marknadsföringskanaler, en effektivare logistik- och distributionskedja samt främja affärsutveckling så att direktförsäljning mellan producenter och konsument kan öka.

Målet är att bygga en färdig e-handelsplattform som livsmedelsproducenterna kan ansluta sig till och i anslutning till den skapa en fungerande och kostnadseffektiv logistik- och distributionskedja som så långt som möjligt optimerar och minskar transporterna av livsmedel mellan producent och slutkund. Projektet finansieras av EU via Länsstyrelsen i Örebro.

 EU medfinansieras