AgroÖst

Utveckling av kluster inom gröna näringar/Mat och dryck

Förstudien analyserade förutsättningarna för att etablera kluster och mötesplats för gröna näringarna i Södermanlands län samt gröna näringar med särskilt fokus på mat och dryck i Örebro län. Vreta Kluster utgjorde förebild och referens.

Genom studien skulle ett antal frågeställningar besvaras om förutsättningar och nytta genom bland annat branschanalyser, enkäter, workshops och intervjuer. Resultaten av förstudien har redovisats vid slutseminarium. Bland resultaten framgår tydligt att det finns behov av ny klusterutveckling och att de olika länens förutsättningar kommer att avgöra hur snabbt förändringsprocesserna kan gå. I Örebro län genomfördes under 2015 ett arbete med att ytterligare, och mer konkret, utreda förutsättningarna för ett kluster i Örebro kommuns regi.

Södermanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Operativt ansvariga för alla aktiviteter:
Claes Nelander, processledare
Cilla Krantz, projektkoordinator, Södermanlands länJohan Hedström, projektkoordinator, Örebro län
Helene Oscarsson, Östergötlands län
Thord Andersson, Apel Forskning och Utveckling.


Projektägare: AgroÖst
Projektledare: Claes Nelander, Marknadsprofilering
Finansiärer: Kommuner: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Trosa, Vingåker, Örebro.
Övriga: Kvinnerstaskolan, Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östsam), Tillväxtverket