AgroÖst

Fossilfria lantbruk

Under 2012 beviljade Jordbruksverket stöd för ett nationellt projekt för att med praktiska lantbruk som bas utreda, analysera och informera om hur en övergång mot mer fossiloberoende drift av lantbruk kan gå till. Projektet har med verklighetsbaserade data från de gårdar som ingick i projektet kunnat visa vilka konsekvenser en omläggning till fossilfria system innebär praktiskt och ekonomiskt.

I projektet producerades en handledningsbok i samarbete mellan projektgårdarna och JTI och under ledning av Energikontoret. I projektet har ett antal mycket uppskattade och välbesökta informations-/utbildningstillfällen som riktat sig till lantbrukare genomförts runt om i landet. Detta har fått till följd att flera företag inlett omställningsprocesser.


Projektledare: Maria Gungner, Energikontoret Östra Götaland AB
Projektägare: AgroÖst
Finansiär: Jordbruksverket