AgroÖst

Rätt och slätt – Mat i Östergötland

Syftet med projektet var att samordna satsningar för förstärkt näringsliv och matkultur i Östergötland. Projekt har under flera år drivits med deltagande från alla aktörer som verkar på marknaden och inte minst har Östgötamat ekonomisk förening varit en viktig samarbetspartner. Profilering av regional mat ligger i tiden, men den regionala maten säljer sig inte själv, det krävs aktiv marknadsföring.

De enskilda företagen vårdar och satsar på sina respektive varumärken, men för att synas bättre har föregående projekt som Maten i Centrum försökt verka som stöd genom samordning och profilering för hela länet. Konkret har det till exempel handlat om att bygga upp en webbportal som samlar de erbjudanden som Östergötlands matentreprenörer utvecklar. Aktiviteter och events har presenterats samordnat och skapat nytta för många företagare genom en samlad kanal som förstärker budskapet. En regional logotyp för Östgötamat har tagits fram i tidigare projekt och har kunnat användas
i marknadskommunikationen.

Rätt och slätt – Mat i Östergötland var en uppföljning av den treåriga satsning som SP Food and Bioscience (tidigare SIK) varit projektägare och koordinator för. Projektet har haft sin utgångspunkt i Vreta Kluster. De tre delarna som utgjorde projektet var: Livsmedelsproduktion/förädling, Marknadskanaler och Matupplevelser/besöksnäring. Projektledare för de tre delarna var Jesper Lindström, Christina Enudd Nordström och Louise Ridderström. Projektet har rönt stort intresse i media och framgångar på såväl privata som offentliga marknader. Projektet ingick som en del i utvecklingen av Vreta Kluster som en samverkansplattform för aktörerna runt mat och upplevelser.


Projektägare: AgroÖst
Projektkoordinator: Christina Enudd Nordström, Hushållningssällskapet Östergötland
Finansiärer: Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östergötland).