AgroÖst

Vreta Kluster Trädgård

Under hösten 2014 startades Vreta Kluster Trädgård, ett regionalt nätverk och kompetenscentrum för trädgårdsnäringen i Östra Sverige.

Målen med starten har varit att:
– identifiera aktörer inom trädgårdsbranschen i Östra Sverige
– skapa ett nätverk för aktörerna
– anordna inspirationsträffar för nätverket
– utröna vilka aktivitetsområden aktörerna önskar att Vreta Kluster Trädgård ska arbeta med

Genom arbetet med starten av Vreta Kluster Trädgård har det visat sig att det finns ett stort intresse av att bygga en plattform för fortsatt utveckling inom området. Vreta Kluster Trädgård kommer att vara ett av de temaområden som utvecklas med bas i Vreta Kluster.


Projektägare: AgroÖst
Projektkoordinator: Linnea Persson, Hushållningssällskapet Östergötland
Finansiärer: Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp