AgroÖst

Entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskapsprogram genomfördes under åren 2009–2014 i samarbete mellan AgroÖst och Linköpings universitet. I projektet prövades nya affärsidéer enligt ett speciellt  träningsprogram och under mycket professionell ledning.

Ett flertal idéer har blivit verklighet, livskraftiga företag har bildats och vuxit efter det 5 månader långa  Entreprenörskapsprogrammet. Workshops, coachning, mentorstöd och inte minst utbytet mellan deltagarna har varit viktiga delar i programmet. Entreprenörskapsprogrammet har varit mycket väl fungerande för företag inom de gröna näringarna och drygt 80 företag har genomgått programmet.