AgroÖst

Biogas i Östergötland

Under 2011 beviljade Länsstyrelsen Östergötland, med medfinansiering från Regionförbundet Östsam, stöd till ett nytt projekt, inriktat på samrötningsanläggningar. Flera av de kluster av gårdar som var aktuella i projektet Biogas på gårdsnivå har gått vidare mot att utreda större anläggningar. Projektet skapade underlag för fortsättning i nya konstellationer och möjliga affärsupplägg för samverkan mellan flera gårdar med exempelvis gödsel eller grödor som substrat.

Projektet har ägts av AgroÖst och har drivits i nära samarbete med, och med projektledning från, Energikontoret Östra Götaland AB. Som ett resultat av AgroÖsts engagemang i biogasfrågor koordinerar AgroÖst Lantmännens och LRF:s medverkan i Biogas Research Center (BRC) vid Linköpings universitet. Projektet är ett långsiktigt och omfattande forskningsprojekt för utveckling av ny kunskap och teknologi inom den cirkulära ekonomin runt biogasproduktion. För de gröna näringarna är det centralt att vara aktiv i såväl substratutveckling, utveckling av recirkulerande näring som biogasprocesser och affärsmodeller.


Projektledare: Per Nilssson,
Energikontoret Östra Götaland AB
Projektägare: AgroÖst
Finansiärer: EU:s Landsbygdsprogram och Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östsam).