AgroÖst

Tema Häst Vreta Kluster

Projektet Tema Häst Vreta Kluster var ett samarbete med Östgötahästar för att etablera en samordning av hästnäringen i Östergötland. Målet var att sätta Östergötland på hästkartan som föregångare i entreprenörskap och samarbete.

Utvecklingsarbetet bedrevs genom möten med hästnäringens företag, mässor och arbete för att samla branschens olika delar till en samordnad strategi. Vreta Kluster utnyttjades som en stark mötesplats där hästföretagarna kunde få tillgång till kompetens och kunskap för fortsatt tillväxt i sina verksamheter.


Projektägare: AgroÖst
Projektledare: Anita Strömbäck, Mansun Trading till okt 2014, därefter Elisabet Ström, Priscia Kompetensutveckling AB
Finansiär: Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östsam).