AgroÖst

Agro Västmanland söker koordinator

Offertförfrågan: projektkoordinator i Agro Västmanland på konsultbasis

AgroÖst Ideell förening har beviljats stöd av Länsstyrelsen i Västmanland ur Landsbygdsprogrammet 2014-2022 för projektet

Agro Västmanland – samverkan för ökad och långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Uppdraget som projektkoordinator sker i samarbete med befintlig projektledare

Läs mer i pdf-filen nedan. OBS! Sista dag för inlämning av offert: 16 januari 2023 

Offertförfrågan_Projektkoordinator_Agro_Västmanland_2022-12-20docx.pdf

EU logo jordbruksfonden farg

 

”Inom regionen finns många styrkor att ta vara på och alla vinner på samverkan – på så vis blir insatserna effektivare.
AgroÖst kan bli en stark utvecklingsmotor för de gröna näringarna i östra Sverige”.

Magnus Börjeson, ordförande i AgroÖst